Milionerzy: W mózgu istota szara, tworząc korę mózgu, otacza istotę …