mBank: 164 mln zł zysku netto, 150,82 mld zł aktywów w I kw. 2019 r.

mBank: 164 mln zł zysku netto, 150,82 mld zł aktywów w I kw. 2019 r.

Zysk netto grupy mBanku w pierwszym kwartale 2019 roku spadł do 164 mln zł z 412,6 mln zł rok wcześniej – poinformował bank w raporcie. Zysk banku okazał się 2,9 proc. powyżej oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 159,4 mln zł.

Oczekiwania dziewięciu biur maklerskich co do zysku netto za I kwartał wahały się od 149,2 mln zł do 166,3 mln zł.

Zysk netto w I kwartale 2019 roku spadł 60 proc. rdr i 51 proc. kdk.

Wyniki grupy mBanku w pierwszym kwartale 2019 roku i ich odniesienie do konsensusu PAP i poprzednich wyników
w mln zł 1Q2019 konsensus różnica
PAP
Wynik odsetkowy 930,3 923,2 0,8%
Wynik z prowizji 228,8 230,7 -0,8%
Koszty ogółem 715,6 711,5 0,6%
Saldo rezerw -134,8 -157,1 -14,2%
Zysk netto 164 159,4 2,9%
1Q2019 1Q2018 różnica 4Q2018 różnica
w mln zł rdr kdk
Wynik odsetkowy 930 816 13,9% 923 0,8%
Wynik z prowizji 229 269 -14,9% 219 4,4%
Koszty ogółem 716 601 19,1% 523 36,9%
Saldo rezerw -135 -120 12,5% -171 -21,0%
Zysk netto 164 411 -60,1% 333 -50,7%

Wskaźnik ROE wynosi 4,4 proc. podczas gdy rok wcześniej był na poziomie 11,9 proc.

Wynik odsetkowy banku w I kwartale wyniósł 930,3 mln zł i był zgodny z oczekiwaniami analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 923,2 mln zł (w przedziale oczekiwań 905-932,6 mln zł). Wynik odsetkowy wzrósł 14 proc. rdr i 1 proc. kdk.

Marża odsetkowa netto wyniosła 2,6 proc. czyli była zbliżona do poziomu z ubiegłego roku.

Wynik z prowizji wyniósł 228,8 mln zł i był zgodny z szacunkami rynku, który spodziewał się 230,7 mln zł (oczekiwania wahały się od 223,9 mln zł do 236,1mln zł). Wynik z prowizji spadł 15 proc. rdr i wzrósł 4 proc. kdk.

Koszty ogółem wyniosły 715,6 mln zł, czyli były zgodne z oczekiwaniami (711,5 mln zł). Koszty wzrosły 19 proc. rdr i 37 proc. kdk.

Składki na BFG wyniosły w pierwszych trzech miesiącach 2019 roku 211,6 mln zł czyli były o 80,4 proc. wyższe niż rok wcześniej.

Odpisy, liczone jako suma pozycji „Utrata wartości z tytułu aktywów finansowych niewycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy” i „Zyski lub straty z tytułu aktywów finansowych nieprzeznaczonych do obrotu obowiązkowo wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy – kredyty i pożyczki” wyniosły 145,6 mln zł. Rynek oczekiwał tymczasem 7 proc. wyższych odpisów na poziomie 157,1 mln zł.

Wskaźnik kosztów ryzyka wzrósł do 0,61 proc. z 0,57 proc. rok wcześniej.

Bank podał, że w I kwartale 2019 roku zanotował niższe koszty ryzyka w segmencie korporacyjnym.

Wskaźnik koszty/dochody wzrósł do 56,7 proc. z 43,5 proc. rok wcześniej.

Kredyty brutto banku w I kwartale 2019 roku wynosiły 100,8 mld zł, czyli wzrosły 13,9 proc. rdr i 3,1 proc. kdk, w tym kredyty detaliczne wzrosły 10,8 proc. rdr i 2,2 proc. kdk, a kredyty korporacyjne wzrosły 19 proc. rdr i 4,4 proc. kdk.

Sprzedaż kredytów hipotecznych w I kwartale wyniosła 1,49 mld zł, czyli wzrosła 50 proc. rdr i 16 proc. kdk.

Współczynnik kapitału Tier I banku wynosi 17,6 proc., a łączny współczynnik kapitałowy jest na poziomie 20,7 proc.

mBank chce, by wynik z tytułu opłat i prowizji w skali roku wynosił około 1 mld zł, jednak ocenia, że w 2019 roku nie będzie na takim poziomie – poinformował Andreas Böger, wiceprezes banku ds. finansów.

„Chcielibyśmy, by w wynik z tytułu opłat i prowizji był na poziomie około 1 mld zł w każdym roku. Obecne wyniki nie wskazują na możliwość uzyskania 1 mld zł, ale myślę, że w kolejnych kwartałach zacznie nam ten wynik przyrastać” – powiedział Böger.

„Czy uda nam się +dobić+ do 1 mld zł? Zobaczymy, jak będzie wyglądała sytuacja na rynku kapitałowym. Jeżeli ona się poprawi (…) to może tak, ale pewnie nie będzie to aż 1 mld zł” – dodał.

W I kwartale 2019 roku wynik z tytułu opłat i prowizji wyniósł 228,8 mln zł i był zgodny z szacunkami rynku, który spodziewał się 230,7 mln zł. Wynik z prowizji spadł 15 proc. rdr i wzrósł 4 proc. kdk.

W lutym 2019 roku Cezary Stypułkowski, prezes mBanku informował, iż liczy, że w 2019 roku wynik z tytułu opłat i prowizji banku przekroczy 1 mld zł.

W 2018 roku wynik ten wyniósł 975,9 mln zł, czyli spadł 1,6 proc. rdr. 

mBank ocenia, że II kwartał przynieść może nieco wyższy poziom koszów ryzyka, w całym 2019 roku będą one na poziomie 70-80 pb – poinformował Andreas Böger, wiceprezes banku ds. finansów.

„W I kwartale odnotowaliśmy niższe koszty ryzyka – to sytuacja typowa, taka wystąpiła również w zeszłym roku, więc nie ma tutaj nic zaskakującego. Zwłaszcza w bankowości korporacyjnej I kwartał ma zwykle nisko poziom tych kosztów. W detalu mamy dość stabilną sytuację” – powiedział Böger.

„Spodziewamy się, że w II kwartale koszt ryzyka będzie nieco wyższy, może bardzo stabilny w detalu, ale pewnie wyższy w bankowości korporacyjnej. Łączny koszt ryzyka za pełny rok to poziom 70-80 pb – w tych granicach będzie się kształtował” – dodał.

Koszty ryzyka mBanku w I kwartale wzrosły do 61 pb z 57 pb rok wcześniej. W porównaniu do IV kwartału 2018 roku bank zanotował niższe koszty ryzyka, szczególnie na portfelu kredytów korporacyjnych.

seb/ ana/

Źródło: PAP Biznes


Czytaj więcej…

mBank: 164 mln zł zysku netto, 150,82 mld zł aktywów w I kw. 2019 r.

“Zysk brutto wypracowany przez Grupę mBanku w I kwartale 2019 roku wyniósł 290,8 mln zł i był o 37,6% niższy w stosunku do wyniku IV kwartału 2018 roku w związku z zaksięgowaniem rocznej składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji BFG.

Źródło: aleBank.pl (komunikaty prasowe) (Blog)

Zysk netto grupy mBanku w I kw. '19 wyniósł 164 mln zł, lekko …

Zysk netto grupy mBanku w pierwszym kwartale 2019 roku spadł do 164 mln zł z 412,6 mln zł rok wcześniej – poinformował bank w raporcie. Zysk banku okazał się 2,9 proc. powyżej oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 159,4 mln zł. (fot.

Źródło: Bankier

Related Articles

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *