Marek Walczewski: Widzowie patrzyli na jego powolne umieranie