MAGICZNY KRAKÓW

MAGICZNY KRAKÓW

W Krakowie około 90% samorządowych szkół i placówek zadeklarowało przystąpienie do strajku. Miasto respektuje prawo nauczycieli do protestu, podejmuje jednak szereg działań, by skutki strajku w jak najmniejszym stopniu odczuli najmłodsi mieszkańcy. O aktualnej sytuacji oraz o scenariuszu na najbliższe dni mówili podczas briefingu w Urzędzie Miasta Krakowa prezydent Jacek Majchrowski oraz dyrektor Wydziału Edukacji Ewa Całus.

Kraków: scenariusz na strajk nauczycieli

Fot.

Bogusław Świerzowski / krakow.pl

– Około 90% samorządowych szkół zgłosiło gotowość przystąpienia do strajku. Podstawowym obowiązkiem dyrektora szkoły jest zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa. Wstępnie około połowa szkół zadeklarowała, że będzie w stanie zagwarantować pełną opiekę uczniom na terenie swoich budynków – powiedział prezydent Jacek Majchrowski.

Obowiązujące przepisy dają bowiem dyrektorom szkół prawo do zawieszenia zajęć w przypadku niemożności zapewnienia bezpieczeństwa podopiecznym. Zgodnie z prawem, jeżeli na danym terenie dochodzi do zdarzeń, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów, dyrektor, za zgodą organu prowadzącego, zawiesza zajęcia na czas oznaczony. Zawiadamia o tym także organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

 

Ponieważ nie sposób przewidzieć, jak długo potrwa akcja strajkowa, decyzja o zawieszeniu zajęć będzie podejmowana codziennie na kolejny dzień. Do piątku 5 kwietnia dyrektorzy mieli czas, by złożyć wniosek o zawieszenie zajęć w poniedziałek (8 kwietnia). Lista szkół, w których zostaną zawieszone zajęcia, została w piątek zamieszczona na Portalu Edukacyjnym oraz na stronie internetowej miasta. Niezwykle ważne jest jednak, aby w nadchodzących dniach rodzice pozostawali w stałym kontakcie z dyrekcją swojej szkoły lub przedszkola.

– Opieka nad dziećmi uczęszczającymi do szkół, które zostaną zamknięte, spadnie na rodziców. Uważamy, że jest to bezpieczniejsze rozwiązanie niż przewożenie dzieci do innych placówek. To rodzice zdecydują, w jaki sposób zorganizować opiekę. Przygotowaliśmy listę placówek kulturalnych, które mogą w przyszłym tygodniu zapewnić dzieciom i młodzieży zajęcia i opiekę. Opublikowaliśmy ją na Portalu Edukacyjnym – mówiła dyrektor Wydziału Edukacji Ewa Całus.

Zapewniła też, że dyrektorzy szkół, którzy zdecydują się zatrudnić dodatkową kadrę na czas akcji strajkowej w celu zorganizowania opieki, otrzymają zwiększenie planów finansowych swoich placówek. Gmina zapewni na ten cel odpowiednie środki finansowe. Wszyscy dyrektorzy dysponują pełną wiedzą o odpowiedzialności i obowiązkach, jakie spoczywają na nich w czasie akcji strajkowej nauczycieli. Mogą też skorzystać z konsultacji prawnych, jeżeli mają wątpliwości, czy postępują prawidłowo i zgodnie z obowiązującym prawem.


Czytaj więcej…

MAGICZNY KRAKÓW

W Krakowie około 90% samorządowych szkół i placówek zadeklarowało gotowość do strajku. Miasto respektuje prawo nauczycieli do protestu, podejmuje jednak szereg działań, by skutki strajku w jak najmniejszym stopniu odczuli najmłodsi mieszkańcy.

Źródło: Miejska Platforma internetowa Magiczny Kraków

Related Articles

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *