Maciej Dowbor zażartował ze słów prezydenta. Wylał się na niego …