Kuchciński na Kongresie Oświaty Polskiej na Ukrainie

Wśród tematów kongresu znalazły się, m.in. stan szkolnictwa polskiego na Ukrainie, potrzeby oraz oczekiwania związane z nauczaniem języka polskiego, a także konieczność podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez nauczycieli polskiego na Ukrainie.

Celem kongresu jest diagnoza i wypracowanie kierunków działań służących wsparciu nauczania polskiego.

Uczestnikami spotkania są m.in. dyrektorzy polskich placówek oświatowych na Ukrainie, nauczyciele i przedstawiciele organizacji polskich na Ukrainie, konsul generalny RP we Lwowie.

„Dziś widzimy bardzo wyraźnie, że polityka wsparcia państwa polskiego skierowana w stronę wsparcia naszych rodaków za granicą, a szczególnie naszych rodaków na wschodzie, za wschodnią granicą Polski, wymaga wzmocnienia. Mamy świadomość, że język, edukacja generalnie rzecz biorąc jest podstawą, fundamentem kultury każdego narodu, każdej nacji. Język regionalny czy język narodowy, jakim jest język polski, szczególnie w sytuacji, gdy patrząc na Europę Środkową my Polska, obok Węgrów jesteśmy głównymi najważniejszymi narodami historycznymi, którzy kształtowali dzieje Europy środkowej i mieli wielki, wielki wpływ na dzieje Europy”

– mówił Kuchciński podczas wystąpienia otwierającego kongres.

Przypomniał, że w tym roku obchodzimy m.in. setną rocznicę działania Sejmu Ustawodawczego, którego dziełem była Konstytucja Marcowa z 1921 r. i który rozpoczął budowę II Rzeczpospolitej Polskiej.

„Chcemy w ten sposób wrócić do zapoczątkowanej polityki pierwszego rządu Prawa i Sprawiedliwości, kiedy to w 2007 r. Sejm Rzeczypospolitej uchwalił Kartę Polaka, która to dopiero w 2016 r. nabrała ponownie mocy, większego zainteresowania ze strony władz państwowych, i która w tej chwili czeka już na kolejną nowelizację, wzmocnienie jej. Mam na myśli także wzmocnienie zainteresowania naszego obszarami edukacji”

– zaznaczył marszałek.

Zaznaczył, że polityka państwa polskiego, szczególnie jeżeli chodzi o Ukrainę i inne państwa leżące na wschód Unii Europejskiej, musi być dostosowana do wyzwań współczesności. Wskazał na wzrost, także na Ukrainie, liczby osób, które chcą uczyć się języka polskiego.

„Widzimy wyraźnie, że także rośnie zainteresowanie, często determinacja – wbrew różnym działaniom przeciwnym, bo tamtej stronie granicy – determinacja trwania przy korzeniach polskości i determinacja nauki języka polskiego i rozwoju, w ten sposób, wiedzy o kulturze polskiej, a tym samym kulturze europejskiej, o cywilizacji europejskiej”

– wskazywał marszałek.

„Sądzę, że polityka państwa polskiego powinna być na nowo przemyślana w tym obszarze wsparcia dla naszego rządu, naszego państwa i wszystkich organizacji pozarządowych, a także samorządów terytorialnych, które tym się zajmują”

– dodał.

Przed rozpoczęciem kongresu pytany, przez dziennikarzy o narzekania polskich nauczycieli na Ukrainie na trudności wynikające, m.in. z braku podręczników i działań rządu Ukrainy, Kuchciński stwierdził, że oczekiwania naszych rodaków i środowisk nauczycielskich polskich na Ukrainie sformułowane w taki sposób „świadczą tylko o potrzebie organizowania takich spotkań i zwiększenia wsparcia ze strony państwa polskiego”.

Jak mówił, nie tylko rządu, ale też różnych organizacji pozarządowych i samorządów terytorialnych.

„Dzisiejszy kongres wychodzi temu naprzeciw. Zdaję sobie sprawę, że to wsparcie jest niewystarczające wobec rosnących oczekiwań i rosnącego zainteresowania nauką języka polskiego na Ukrainie i dlatego też uważam, że państwo Polskie powinno tutaj zdecydowanie wzmocnić swoją działalność w tym kierunku”

– ocenił.

Dopytywany, jak miałoby wyglądać to wzmocnienie, stwierdził, że takie jak obecne, czyli: wsparcie edukacyjne, szkoleniowe, przygotowawcze dla nauczycieli, a także zaopatrzenie i uczniów i nauczycieli w stosowne podręczniki.

„Tego zawsze będzie za mało”

– skonkludował.

Zapytany, o kwestie rozmów na szczeblu parlamentarnym ze stroną ukraińską, by można było tam popularyzować naukę polskiego i by można było m.in. zdawać język polski na maturze, Kuchciński zapewnił, że działają w tym zakresie ministerstwa: spraw zagranicznych i edukacji.

„Jeśli chodzi o parlament to trwają rozmowy bez przerwy związane z poprawą sytuacji w tym sensie, także poprawą stosunków polsko-ukraińskich. Wsparcie naszych rodaków na Ukrainie powinno przynajmniej takie same, jakie otrzymują Ukraińcy w Polsce, a to jest nierównomiernie większe w Polsce”

– ocenił marszałek.

Organizatorami Kongresu Oświaty Polskiej na Ukrainie są: Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu oraz Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli Oddział w Przemyślu.

W programie kongresu przewidziano m.in. wykłady metodyczne, warsztaty poświęcone kondycji polskiej oświaty na Ukrainie i dyskusje panelowe.


Czytaj więcej…

Kuchciński na Kongresie Oświaty Polskiej na Ukrainie

Marszałek Sejmu Marek Kuchciński ocenił dziś , że polityka państwa polskiego dotycząca wsparcia naszych rodaków za granicą, a szczególnie za wschodnią granicą Polski, wymaga wzmocnienia. Uczestniczył on w Kongresie Oświaty Polskiej na Ukrainie, …

Źródło: m.niezalezna.pl

W Przemyślu o lekcjach języka polskiego na Ukrainie

Obecny na Kongresie marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński zapewniał , że na szczeblu parlamentarnym w relacjach dwustronnych prowadzone są rozmowy zmierzające do poprawy polsko – ukraińskich relacji Są także próby wpływania na stronę ukraińską …

Źródło: Radio Rzeszów

Related Articles

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *