Krzysztof Zalewski ze sceny: "Miłość nie wyklucza". Potem …