Krystynie Pawłowicz puściły hamulce. 'Boję się o ruskich, sędzia …