Kopał i uderzał samochody. Wystarczyła godzina by został zatrzymany