Jest decyzja RPP. To nie są dobre wieści dla kredytobiorców …