Jeśli chodzi o I sekretarzy PZPR, rok 1970 to bardzo późny Gomułka …