Jednostka monetarna Albanii to lek, lej, lit czy łat? Odpowiedź za 10 …