Jarmark św. Dominika. Król langosz i inni gastronomiczni kusiciele