Jackowski doznał nagłej wizji. Niepokojące. Chodzi o sąsiadów Polski