IPN sprawdzi, czy Mariusz Walter legalnie posiada dokumenty …