Grzeszczak o tym, czego najbardziej żałuje po śmierci Krawczyka