Gorzów: w czwartek wieczorem zobaczymy, jak przebiegły …