Gary Lineker odwołał słynne słowa o Niemcach. "Spoczywajcie w …