Fast Finance dostało od obligatariusza wezwanie do zapłaty 5,3 mln zł

Fast Finance dostało od obligatariusza wezwanie do zapłaty 5,3 mln zł

INFORMACJE O PRZETWARZANIU TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Twoich danych osobowych przekazywanych podczas rejestracji w serwisie Obligacje.pl, jest: Obligacje.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, KRS nr 0000394325.

Możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej (bok@obligacje.pl) lub telefonicznie (022 110-03-67). Kontakt telefoniczny dostępny jest od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10:00 do 16:00.

Cele i podstawa przetwarzania Twoich danych osobowych

Twoje dane osobowe gromadzimy jednorazowo, wyłącznie gdy zakładasz konto i/lub dokonujesz zakupu Usług Płatnych w serwisie Obligacje.pl.

Twoje podstawowe dane osobowe

Gdy zakładasz konto w serwisie Obligacje.pl, gromadzimy jedynie te dane osobowe, które są niezbędne dla prawidłowego świadczenia przez nas usług i wykonania umowy, czyli:

 1. adres e-mail;
 2. numer IP urządzenia, z którego dokonano rejestracji;
 3. jeśli prowadzisz działalność gospodarczą i chcesz uzyskać fakturę VAT, także nazwę firmy, NIP i adres prowadzenia działalności, natomiast jeżeli nie prowadzisz działalności gospodarczej, a chcesz uzyskać fakturę VAT, także imię, nazwisko oraz adres zamieszkania.

Twoje dane, o których mowa powyżej, przetwarzamy wyłącznie po to, abyśmy mogli wywiązać się z zawartej z Tobą umowy o świadczenie usług, gdy korzystasz z serwisu Obligacje.pl.

Dodatkowe dane, gdy korzystasz z bezpłatnego konta

Jeśli zakładasz w naszym serwisie konto bezpłatne, gromadzimy także poniższe dane z wypełnianego przez Ciebie formularza rejestracyjnego:

 1. numer telefonu kontaktowego;
 2. informację o deklarowanej, maksymalnej kwocie, którą jesteś gotów przeznaczyć na pojedynczą inwestycję;
 3. preferowane godziny kontaktu telefonicznego;
 4. województwo,
 5. nazwa firmy.

Dane wymienione w pkt. (i)-(v) oraz adres e-mail, o którym mowa w pkt. (i) powyżej, udostępniamy naszym partnerom biznesowym, którymi są współpracujące z nami domy i biura maklerskie, a także krajowe podmioty przeprowadzające prywatne emisje obligacji. Lista podmiotów rynku obligacji, którym mogą zostać udostępnione Twoje dane.

Dzięki temu, nasi partnerzy będą mogli przedstawić Ci informacje o emisjach obligacji, a domy i biura maklerskie – informacje o innych swoich produktach lub usługach (materiały promocyjno-marketingowe).

Twoje dane, o których mowa powyżej, przetwarzamy tylko wtedy, jeśli wyraziłeś na to zgodę, zaznaczając odpowiednie pola w formularzu rejestracyjnym. Pamiętaj, że podanie powyższych danych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne. Twoja zgoda pozwala Ci jednak na dostęp w ramach bezpłatnego konta do płatnych treści w serwisie Obligacje.pl w okresie promocyjnym.

Swoją zgodę możesz cofnąć w każdym momencie, korzystając z odpowiedniej opcji w panelu konfiguracji konta. Jeśli wolisz, swoje żądanie możesz przesłać nam pocztą elektroniczną lub też zgłosić je telefonicznie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Informację o Twoim żądaniu przekażemy wszystkim, którym udostępniliśmy Twoje dane osobowe.

Jeśli cofniesz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, będziesz mógł nadal korzystać ze swojego konta po uiszczeniu opłaty (zgodnie z cennikiem) w ramach konta płatnego.

Dane osobowe przetwarzane w celu dostarczania Ci informacji o wskazanych przez Ciebie emitentach oraz obligacjach

Jeżeli na swoim koncie wskażesz listę emitentów oraz obligacji, które chcesz obserwować będziemy na Twój adres e-mail przesyłać powiadomienia wraz z aktywnym linkiem dotyczące zmiany notowań wskazanych obligacji, ważnych dat z nimi związanych oraz nowych informacji w serwisie Obligacje.pl o wskazanym emitencie. Te dane przetwarzamy po to, abyśmy mogli wywiązać się z zawartej z Tobą umowy o świadczenie usług, gdy korzystasz z serwisu Obligacje.pl i decydujesz się na korzystanie z takich usług.

Jeśli będziesz chciał zrezygnować z otrzymywania powiadomień, w każdej chwili możesz anulować subskrypcję, wycofując odpowiednie zgody w panelu konfiguracyjnym Twojego konta. Jeśli wolisz, swoje żądanie możesz przesłać nam pocztą elektroniczną lub też zgłosić je telefonicznie.

Dane osobowe przetwarzane w celu dostarczania Ci informacji o aktualnych ofertach

Jeśli wyraziłeś na to zgodę, zaznaczając odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym lub panelu konfiguracyjnym Twojego konta, od czasu do czasu będziemy na Twój adres e-mail przesyłać informacje o aktualnych publicznych emisjach papierów wartościowych, a także informacje o nowościach w serwisie Obligacje.pl.

Także i taką zgodę możesz cofnąć w każdym czasie, korzystając z odpowiedniej opcji w panelu konfiguracji konta. Jeśli wolisz, swoje żądanie możesz przesłać nam pocztą elektroniczną lub też zgłosić je telefonicznie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Wyrażenie przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zakresie jest dobrowolne i nie stanowi warunku założenia konta w serwisie (zarówno płatnego jak i bezpłatnego).

Dane osobowe przetwarzane po zakończeniu okresu promocyjnego

Po zakończeniu okresu promocyjnego, pozwalającego na dostęp w ramach bezpłatnego konta do płatnych treści w serwisie Obligacje.pl, kolejny raz możesz skorzystać z okresu promocyjnego dopiero po 36 miesiącach od zakończenia poprzedniego okresu promocyjnego. W związku z tym, przez okres 36 miesięcy od zakończenia okresu promocyjnego przechowujemy Twoje dane, tj. adres e-mail i numer telefonu kontaktowego, aby móc zweryfikować, czy dokonując kolejnej rejestracji w ramach bezpłatnego konta do płatnych treści w serwisie Obligacje.pl dokonujesz jej zgodnie z zachowaniem powyższego terminu (36 miesięcy). W tym 36 miesięcznym okresie nie przekazujemy Twoich danych osobowych podmiotom trzecim.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Twoje dane przetwarzamy tylko tak długo, jak to niezbędne – co oznacza, że usuniemy je, gdy zlikwidujesz swoje konto w serwisie Obligacje.pl bądź w inny sposób rozwiążesz z nami umowę o dostęp do serwisu. Z kolei dane dodatkowe, które podałeś zakładając konto bezpłatne, usuniemy wtedy, gdy wycofasz zgodę na ich przetwarzanie.

Wyjątkiem od powyższej zasady jest przechowywanie Twoich danych osobowych podanych podczas zakładania konta bezpłatnego takich jak: numer telefonu kontaktowego i adres e-mail, przez okres 36 miesięcy od momentu wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych lub zakończenia okresu promocyjnego w ramach korzystania konta bezpłatnego, celem weryfikacji, czy dokonując kolejnej rejestracji w ramach bezpłatnego konta do płatnych treści w serwisie Obligacje.pl dokonujesz jej zgodnie z zachowaniem tego terminu (36 miesięcy).

Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych?

Do Twoich danych osobowych mamy dostęp wyłącznie my, w tym nasi upoważnieni pracownicy.

Dane te mogą być ponadto przetwarzanie przez naszych współpracowników, którzy świadczą usługi na naszą rzecz, w szczególności w zakresie obsługi księgowej, obsługi IT lub hostingu.

Jeżeli korzystasz z płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, możemy udostępniać Twoje dane w zakresie niezbędnym do dokonania płatności firmom obsługującym płatności w serwisie.

Jeżeli wyraziłeś na to zgodę i korzystasz z konta bezpłatnego, niektóre Twoje dane możemy udostępniać naszym partnerom, którymi są współpracujące z nami domy i biura maklerskie, a także krajowe podmioty przeprowadzające prywatne emisje obligacji.

Twoje prawa

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez serwis Obligacje.pl przysługują Ci różnorodne prawa, o których chcielibyśmy poinformować poniżej.

Wszelkie żądania związane z Twoimi prawami możesz zgłosić nam za pośrednictwem poczty elektronicznej (bok@obligacje.pl) lub poczty tradycyjnej (na adres wskazany powyżej).

Chcemy prawidłowo zabezpieczyć Twoje dane, dlatego też przed wykonaniem Twoich poleceń zastrzegamy sobie możliwość zadania Ci dodatkowych pytań, aby potwierdzić Twoją tożsamość.

Masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych osobowych, a także prawo do uzyskania potwierdzenia, czy dane te są przetwarzane.

Ponadto w każdej chwili możesz zwrócić się do nas o następujące informacje:

 1. cele, w jakich przetwarzamy Twoje dane osobowe,
 2. jakie dane osobowe przetwarzamy;
 3. komu przekazujemy Twoje dane osobowe;
 4. jak długo będziemy przechowywać Twoje dane;
 5. przysługujące Ci prawa: prawo do sprostowania Twoich danych osobowych, prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, prawo do przenoszenia Twoich danych i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Przysługuje Ci również prawo uzyskania kopii Twoich danych osobowych. Pierwszą taką kopię wydamy Ci bezpłatnie.

Masz prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych

Dbamy o to, by Twoje dane były poprawne i kompletne. Jeśli mimo tego stwierdzisz, że tak nie jest – powiedz nam o tym. W każdym momencie przysługuje Ci prawo sprostowania lub uzupełnienia danych.

Masz prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych

W pewnych przypadkach możesz żądać, by przetwarzanie Twoich danych osobowych zostało przez nas ograniczone wyłącznie do ich posiadania:

 1. gdy stwierdzisz, że Twoje dane osobowe są nieprawidłowe – do czasu, aż zweryfikujemy to twierdzenie;
 2. gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia tych danych zażądasz ograniczenia ich przetwarzania;
 3. gdy Twoje dane osobowe nie będą już nam potrzebne, ale będą potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 4. gdy wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych z uwagi na Twoją szczególną sytuację – na czas oceny, czy nasz interes w dalszym przetwarzaniu Twoich danych jest nadrzędny względem podstaw uzasadniających Twój sprzeciw.

Masz prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych

W pewnych przypadkach możesz żądać, by zgromadzone przez nas Twoje dane osobowe zostały usunięte. Prawo to przysługuje Ci, gdy:

 1. Twoje dane osobowe nie są nam już potrzebne do celów, dla których je zebraliśmy;
 2. wycofałeś udzieloną nam zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych i nie istnieją inne podstawy do dalszego ich przetwarzania;
 3. wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych z uwagi na Twoją szczególną sytuację, a nasz interes w dalszym przetwarzaniu Twoich danych nie jest nadrzędny, albo gdy wniosłeś sprzeciw w związku z ich przetwarzaniem dla celów marketingowych;
 4. przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem;
 5. dane osobowe muszą zostać usunięte celem wywiązania się przez nas z obowiązku prawnego;

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych

Przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Sprzeciw ten będzie uzasadniony, jeśli jego podstawą będą przyczyny związane z Twoją szczególną sytuacją.

Możesz również wnieść sprzeciw, jeśli Twoje dane osobowe wykorzystywane były przez nas dla celów marketingu bezpośredniego.

Masz prawo przenosić Twoje dane osobowe

Masz prawo żądać, by Twoje dane osobowe podane przy rejestracji w serwisie zostały Ci przez nas wydane w ustrukturyzowanym, nadającym się do odczytu maszynowego i powszechnie używanym formacie.

Możesz przesłać te dane innemu administratorowi bez jakichkolwiek przeszkód z naszej strony.

Możesz również zwrócić się do nas o przekazanie Twoich danych wprost innemu administratorowi – wykonamy to, o ile tylko będzie to technicznie możliwe.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Dokładamy najwyższych starań, by zapewnić najpełniejszą ochronę Twoich danych osobowych zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Jeśli mimo to uznasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W przypadku Polski organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Możesz jednak wnieść skargę również do organu nadzorczego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, które jest miejscem Twego zwykłego pobytu, miejscem pracy lub miejscem popełnienia domniemanego naruszenia prawa.

Nie profilujemy

Twoje dane osobowe przetwarzamy w sposób zautomatyzowany. Nie stosujemy jednak profilowania.

Kontakt z nami

Jeśli jakiekolwiek informacje przedstawione powyżej wydają Ci się niejasne, chętnie udzielimy dodatkowych wyjaśnień. Wszelkie pytania związane z polityką prywatności prosimy kierować pocztą elektroniczną (bok@obligacje.pl) lub pocztą tradycyjną (na adres wskazany powyżej).


Czytaj więcej…

Fast Finance dostało od obligatariusza wezwanie do zapłaty 5,3 mln zł

Na drogę restrukturyzacji windykacyjna spółka weszła właśnie po zawarciu umowy z Distressed Assets Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych oraz osobą fizyczną i trzema kontrolowanymi przez nią spółkami. Będący stroną umowy …

Źródło: Obligacje.pl

Related Articles

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *