Egzamin zawodowy 2019 WYNIKI 22.03 Jak sprawdzić wyniki …

Egzamin zawodowy 2019 WYNIKI 22.03 Jak sprawdzić wyniki ...

EGZAMIN ZAWODOWY 2019

Egzamin zawodowy został wprowadzony w ramach reformy edukacji zapoczątkowanej w 1999 roku. Zastąpił wówczas dotychczasowy egzamin z nauki zawodu i egzamin z przygotowania zawodowego. Jest to zewnętrzny egzamin potwierdzające kwalifikacje zawodowe.

Egzamin zawodowy zdają absolwenci:

 • zasadniczych szkół zawodowych
 • techników
 • szkół policealnych

Zdają go również osoby, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy lub jako egzamin eksternistyczny dla osób, które co najmniej dwa lata kształciły się lub pracowały w zawodzie, w którym ‎wyodrębniono daną ‎kwalifikację.

Egzamin zawodowy to egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Jest on ‎formą oceny poziomu opanowania ‎przez zdającego wiadomości i umiejętności z zakresu ‎jednej kwalifikacji wyodrębnionej w ‎zawodzie.

Egzamin zawodowy składa się z części pisemnej i części praktycznej:

 • Termin ogłaszania wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji styczeń – luty 2019 22 marca 2019 r.
 • Termin przekazania szkołom, placówkom, pracodawcom oraz podmiotom prowadzącym kwalifikacyjne kursy zawodowe wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji styczeń – luty 2019 22 marca 2019 r.
 • Termin przekazania szkołom, placówkom i pracodawcom świadectw potwierdzających kwalifikację w zawodzie oraz termin przekazania szkołom dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla sesji styczeń – luty 2019 22 marca 2019 r.
 • Termin przekazania szkołom dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla absolwentów technikum, którzy ukończyli szkołę 26 kwietnia 2019 r. – 24 maja 2019 r.

Uczniowie od 22 marca mogą odbierać wyniki w swoich szkołach, w których zdawali egzamin zawodowy 2019. Każda szkoła indywidualnie ustala godzinę, od której uczniowie mogą dowiadywać się, jak poszedł im egzamin zawodowy.

Praktyczny egzamin zawodowy z kwalifikacji E.13

EGZAMIN ZAWODOWY 2019 WYNIKI

Wyniki egzaminu zawodowego można też sprawdzać w internecie, na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Uczniowie otrzymują w swojej szkole specjalny login i hasło, dzięki którym mogą uzyskać dostęp do serwisu i sprawdzić wyniki egzaminu.

 • OKE Łomża: podlaskie, warmińsko-mazurskie
 • OKE Warszawa: mazowieckie
 • OKE Gdańsk: pomorskie, kujawsko-pomorskie
 • OKE Poznań: wielkopolskie, zachodniopomorskie, lubuskie
 • OKE Łódź: łódzkie, świętokrzyskie
 • OKE Kraków: małopolskie, podkarpackie, lubelskie
 • OKE Jaworzno: – opolskie
 • OKE Wrocław: – śląskie, dolnośląskie


Czytaj więcej…

Egzamin zawodowy 2019 WYNIKI 22.03 Jak sprawdzić wyniki …

OKE Łomża: podlaskie, warmińsko-mazurskie; OKE Warszawa: mazowieckie; OKE Gdańsk: pomorskie, kujawsko-pomorskie; OKE Poznań: wielkopolskie, zachodniopomorskie, lubuskie; OKE Łódź: łódzkie, świętokrzyskie; OKE Kraków: małopolskie, …

Źródło: Polska Times

Related Articles

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *