Egzamin zawodowy 2019. Jak sprawdzić wyniki?

Egzamin zawodowy 2019. Jak sprawdzić wyniki?

Egzamin zawodowy 2019 CKE: arkusz + klucz odpowiedzi. Wyniki z egzaminu zawodowego 2019?

Egzamin zawodowy 2019: WYNIKI

Wyniki egzaminu zawodowego 2019 będą dostępne już w piątek, 22 marca. Odbiorą je uczniowie w swoich szkołach, w których przystępowali do egzaminów. Godziny odbioru wyników egzaminu zawodowego sprawdzić należy na stronie szkoły, ponieważ każda z nich indywidualnie ustala termin.

Wyniki egzaminu zawodowego można także sprawdzić online. W internecie zrobić to można na stronach Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych.

Egzamin zawodowy 2019: co było na teście? (Arkusz, odpowiedzi)

Przykładowo Maciej zdawał egzamin z kwalifikacji A36, czyli technik ekonomista. – Mówiąc szczerze egzamin nie był zbyt trudny. Zagadnienia, które się pojawiły, przerabialiśmy na lekcjach – powiedział nam uczeń. Nie miał problemów z obliczeniami, m.in. wskaźnika rentowności. Do zdobycia jest 40 punktów, by zdać egzamin, potrzeba 50 proc.


 CKE

Egzamin zawodowy 2019 CKE WYNIKI: arkusz + klucz odpowiedzi …

Egzamin zawodowy 2019 – wkrótce tu znajdziesz klucz odpowiedzi:

 • AU.04 Eksploatacja środków transportu drogowego
 • AU.21 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich
 • AU.22 Obsługa magazynów
 • AU.26 Projektowanie fryzur
 • AU.29 Sprzedaż produktów i usług reklamowych
 • AU.33 Obsługa podróżnych w portach i terminalach
 • AU.36 Prowadzenie rachunkowości
 • AU.61 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy
 • AU.62 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp
 • AU.63 Organizacja i prowadzenie archiwum
 • AU.64 Opracowywanie materiałów archiwalnych
 • AU.65 Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych
 • AU.66 Świadczenie usług pocztowych, finansowych i kurierskich oraz w zakresie obrotu towarowego
 • AU.67 Wykonywanie zadań rozdzielczo-ekspedycyjnych w usługach pocztowych i kurierskich
 • AU.68 Obsługa klienta w jednostkach administracji
 • BD.01 Eksploatacja maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych
 • BD.17 Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • BD.31 Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów
 • EE.05 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
 • EE.08 Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci
 • EE.10 Montaż, uruchamianie oraz utrzymanie urządzeń i sieci teleinformatycznych
 • EE.26 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych
 • MG.14 Montaż i naprawa elementów i układów optycznych
 • MG.30 Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych
 • MS.04 Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej
 • MS.05 Świadczenie usług opiekuńczych
 • MS.08 Udzielanie pomocy i organizacja wsparcia osobie niepełnosprawnej
 • MS.12 Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy
 • MS.14 Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy
 • MS.18 Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej
 • RL.03 Prowadzenie produkcji rolniczej
 • RL.10 Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt
 • RL.16 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej
 • RL.26 Wykonywanie kompozycji florystycznych
 • ST.04 Montaż nagrań dźwiękowych
 • TG.07 Sporządzanie potraw i napojów
 • TG.08 Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich

Dariusz z kolei zdawał egzamin z kwalifikacji T-14, czyli technik obsługi turystycznej.

– W skali od jeden do dziesięciu poziom trudności oceniam na siedem – mówi uczeń. Również nie miał problemu z obliczeniami, np. wysokości podatku VAT. Z kolei na podstawie zdjęć i znaków trzeba było rozpoznać różne miejsca w Polsce, co Dariuszowi sprawiło już większość trudność. Jest jednak przekonany, że z egzaminem sobie poradził.

Egzamin zawodowy 2019: arkusz zadań

Egzamin zawodowy, czyli egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, jest ‎formą oceny poziomu opanowania ‎przez zdającego wiadomości i umiejętności z zakresu ‎jednej kwalifikacji wyodrębnionej w ‎zawodzie.

Egzamin zawodowy 2019. Z czego składa się egzamin zawodowy?

Egzamin zawodowy składa się z części pisemnej (w formie testu) i części praktycznej (w formie wykonania konkretnego zadania przy stanowisku egzaminacyjnym lub w formie pisemnej – w zależności od kwalifikacji).

Podstawą zdania egzaminu jest otrzymanie – z etapu pisemnego – co najmniej 50 proc. punktów możliwych do uzyskania;- z etapu praktycznego – co najmniej 75 proc. punktów możliwych do uzyskania. Po zdaniu egzaminu Okręgowa Komisja Egzaminacyjna wystawia świadectwo kwalifikacji oraz dyplom uprawniający do wykonywania zawodu (który jest ważny ze świadectwem ukończenia szkoły policealnej w danym zawodzie).

Zakres wiedzy i umiejętności dla każdej kwalifikacji został ustalony w ‎‎podstawie programowej kształcenia w zawodach.

Egzamin zawodowy 2019 – co zrobić, żeby zdać?

Aby zdać egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie, należy uzyskać:‎

 • z części pisemnej – co najmniej 50 proc. punktów (czyli minimum ‎‎20 punktów) oraz
 • z części praktycznej – co najmniej 75 proc. punktów

EGZAMIN ZAWODOWY 2019 – HARMONOGRAM

Egzamin zawodowy 2019, tak jak poprzednie, podzielony jest na sesję zimową i letnią. Egzamin składa się z części pisemnej i praktycznej. Oto daty poszczególnych etapów:

Sesja 1. 2019 Zima (styczeń – luty 2019)

 • Część pisemna – 10.01.2019
 • Część praktyczna: MODEL d – 9.01.2019
 • Część praktyczna: MODEL w, wk i dk – od 11.01.2019 do 16.02.2019

Sesja 2. 2019 Lato (czerwiec – lipiec 2019)

 • Część pisemna – 18.06.2019

 • Część praktyczna: MODEL d – 17.06.2019
 • Część praktyczna: MODEL w, wk i dk – od 21.06.2019 do 4.07.2019
 • Sesja wyłącznie dla kwalifikacji: Z.22, MS.20 oraz Z.23, MS.21 (technik pożarnictwa; 2019 Maj)

 •  Egzamin zawodowy 2018 Odpowiedzi, Rozwiązania, Arkusz

  Egzamin zawodowy 2018 Odpowiedzi, Rozwiązania, Arkusz. Jakie…


  Czytaj więcej…

  EGZAMIN ZAWODOWY 2019 WYNIKI. Jak sprawdzić wyniki CKE z …

  Wyniki egzaminu zawodowego 2019 będą dostępne już w piątek, 22 marca. Odbiorą je uczniowie w swoich szkołach, w których przystępowali do egzaminów. Godziny odbioru wyników egzaminu zawodowego sprawdzić należy na stronie szkoły, ponieważ …

  Źródło: Gazeta Współczesna

  Egzamin zawodowy 2019 CKE WYNIKI: arkusz + klucz odpowiedzi z …

  Egzaminy zawodowe 2019. Wyniki egzaminu zawodowego można sprawdzić w swojej szkole ale także sprawdzić online. W internecie zrobić to można na stronach Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych.

  Źródło: Gazeta Krakowska

  Egzamin zawodowy 2019. Jak sprawdzić wyniki?

  Przekazanie szkołom, placówkom, pracodawcom oraz podmiotom prowadzącym kwalifikacyjne kursy zawodowe wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji styczeń – luty 2019 – 22 marca; Przekazanie szkołom, placówkom i …

  Źródło: Wiadomosci Gazeta.pl

  Egzamin Zawodowy 2019 – klucz odpowiedzi. Co było na egzaminie

  Egzamin Zawodowy 2019 – klucz odpowiedzi. Jakie są poprawne odpowiedzi na pytania z testu? W tym roku egzamin pisemny odbył się 10 stycznia 2019. To wtedy uczniowie musieli pochwalić się wiedzą teoretyczną. Wyniki egzaminu będą dostępne 22 …

  Źródło: Radio Eska

  Related Articles

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *