Dorota Jurkowska: Widać po Janie, jak dobrze działa na niego …