Daniel Martyniuk ciężko pracuje. Wrócił do wyuczonego zawodu – w …