Czechy. Trąba powietrzna w Czechach. Zniszczone wsie, są ofiary …