Córeczka robi na Sylwii Grzeszczak coraz większe wrażenie …