Bomba burzowa wybuchnie w Polsce. Ryzyko dużego gradu i …