"Błędy i brak charakteru". Eksperci wskazali winnych klęski Holandii