Bartłomiej Sienkiewicz wyszedł z sali obrad chwiejnym krokiem …