Barbórka 2021: Spotkania w kopalnianych cechowniach odbywają …