Banki reagują na zmianę stóp procentowych. Z największym …