Andrzej Grabowski o kontynuacji "Świata według Kiepskich"