Aktualna sytuacja hydrologiczno-meteorologiczna (22 maja – na żywo)

Aktualna sytuacja hydrologiczno-meteorologiczna (22 maja - na żywo)

Intensywne i długotrwałe opady deszczu na terenie woj. podkarpackiego doprowadziły do niebezpiecznych sytuacji w wielu miejscowościach, gdzie przekroczone zostały poziomy ostrzegawcze, a wieczorem także poziomy alarmowe. Wciąż obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne 2 stopnia dla 6 powiatów i 1 stopnia dla 19 powiatów oraz ostrzeżenie hydrologiczne 3 stopnia dla całego województwa.

Sytuacja w powiecie mieleckim:

Godzina 22:30:

Do miejscowości Izbiska jadą jednostki wojskowe z regionu. Żołnierze będą wspierać działania mające na celu zasypanie przerwanej grobli na stawie hodowlanym. W tym samym miejscu przez kilka godzin pracował śmigłowiec Straży Granicznej. Wyrwa wymaga jednak znacznie większych nakładów pracy – stąd interwencja wojska.

Godzina 21:50:

W związku z przekroczeniem stanu alarmowego na Wisłoce na wodowskazie w Mielcu, Jacek Wiśniewski Prezydent Miasta Mielca wprowadził od godz. 18.30 alarm przeciwpowodziowy dla Mielca – magistrat opublikował komunikat o godz. 21:30.

W ciągu ostatnich godzin opady deszczu ustały, lecz woda w Wisłoce wciąż się podnosi. O godzinie 21.00 stan rzeki wynosił 670 cm (stan alarmowy przekroczony o 20 cm). Jednak sytuacja w górnym biegu Wisłoki powoli się stabilizuje i jeśli w ciągu najbliższych godzin w regionie nie odnotujemy obfitych opadów deszczu, można się spodziewać, że poziom rzeki może powoli opadać.

Jak podkreśla Zenon Tokarski z Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Wisłoka utrzymuje się między wałami przeciwpowodziowymi. Wciąż jednak strażacy PSP i OSP pracują przy usuwaniu wody z budynków mieszkalnych i gospodarczych na ternie miasta, które zostały podtopione po ulewnych deszczach. W Urzędzie Miejskim przez całą dobę dyżurują członkowie GZZK, którzy monitorują stan rzeki oraz sytuację powodziową na terenie Mielca. Kontakt z dyżurnymi pod numerem telefonu 986.

Godzina 20:30

Zarządzeniem wójta gminy Mielec w dniu 22 maja 2019 r. o godz. 19 00 wprowadzono alarm przeciwpowodziowy na terenie Gminy Mielec.

Godzina 20:00

Gminę Wadowice Górne odwiedził premier Mateusz Morawiecki – sprawdzał, jak przebiega akcja w Izbiskach – WIĘCEJ INFORMACJI

Godzina 19:30:

Około godziny 19:00 Wisłoka przekroczyła stan alarmowy – aktualny stan rzeki to 654 cm.

Godzina 19:20

W Izbiskach (gm. Wadowice Górne) trwa akcja uszczelnienia przerwanego wału. Jeśli utrzymają się obecne warunki pogodowe, to akcja potrwać może jeszcze kilka godzin.

Spada liczba interwencji strażaków w powiecie, w niektórych miejscach prowadzona jest zapobiegawcza akcja umacniania wałów.

Godzina 18:05

Wciąż trwają działania z udziałem śmigłowca PZL-Kania mające na celu zatamowanie przerwanej grobli na stawie hodowlanym w miejscowości Izbiska.

Godzina 17:15

Publikujemy galerię zdjęć z drona. Widać na nich podtopione tereny koło Mielca – w okolicach mostu, kładki i ogródków działkowych – ZOBACZ ZDJĘCIA

Godzina 16:30

Sytuacja hydrologiczno-meteorologiczna na terenie woj. podkarpackiego 22.05.2019 godz. 16.00

W ciągu ostatniej doby, w wyniku intensywnych opadów deszczu (90-130 mm) i utrudnionego spływu wód z obszarów równinnych doszło do podtopień 300 budynków – w szczególności na terenie powiatów położonych w zlewni Wisłoki tj. pow. mieleckiego, kolbuszowskiego i dębickiego. W kilku przypadkach prowadzona była ewakuacja. Odnotowano ponad 600 interwencji jednostek Państwowej Straży Pożarnej. Działania straży polegały przede wszystkim na pompowaniu wody z zalanych piwnic, budynków oraz posesji, udrażnianiu zatkanych przepustów drogowych, ograniczaniu rozlewisk poprzez układanie worków z piaskiem.

Na terenie województwa podkarpackiego obowiązują do godz. 18.00 dnia jutrzejszego ostrzeżenia wydane przez IMGW dot. silnego deszczu z burzami:

– meteorologiczne 2 stopnia dla 6 powiatów (jasielski, krośnieński, m. Krosno, sanocki, leski, bieszczadzki). Prognozowana wysokość opadów miejscami od 50 mm do 90 mm.
– meteorologiczne 1 stopnia dla pozostałych 19 powiatów środkowej i północnej części województwa. Prognozowana wysokość opadów miejscami od 30 mm do 50 mm.

oraz do godz. 12.00 dnia 24 maja br.:

– hydrologiczne 3 stopnia dla całego województwa o spodziewanych dalszych wzrostach poziomu wody w strefie stanów wysokich w zlewniach: Wisłoki, Sanu oraz Wisłoka i przekroczonych stanach ostrzegawczych, a w dalszej kolejności także stanów alarmowych. Aktualne przekroczenia stanów ostrzegawczych i alarmowych na ogół będą się utrzymywać. Na Wiśle zostaną przekroczone stany ostrzegawcze.

Aktualna i prognozowana sytuacja na rzekach przedstawia się następująco:

Na Wisłoce spływ wód powinien odbyć się przy przekroczonych stanach alarmowych. W chwili obecnej na południe od Jasła sytuacja jest ustabilizowana.

Na Wisłoku prognozowany jest odpływ przy przekroczonych stanach ostrzegawczych. Może dojść do podtopień z małych rzek.

Na Sanie prognozowana wysokość opadów nie powinna spowodować groźnych skutków.

Sytuacja na zbiornikach retencyjnych:

Besko na Wisłoku – piętrzenie w zakresie 1/4 pojemności rezerwy powodziowej zbiornika.
Klimkówka na Ropie – piętrzenie normalne.
Aktualna sytuacja w zlewniach tych zbiorników oraz prognozy dają podstawy sądzić, że pojemność rezerw jest wystarczająca w perspektywie 72 godzin, to jest do ustania intensywnych opadów.

Solina na Sanie – piętrzenie normalne, dopływ do zbiornika jest mniejszy niż odpływ.

W chwili obecnej najtrudniejsza sytuacja jest w powiecie kolbuszowskim i mieleckim (gm. Wadowice). W wyniku pęknięcia wału kanału Wadowickiego doszło do powstania 30 m wyrwy i podtopień.

Godzina 16:00

Mobilizacja w Ziempniowie – trzeba budować umocnienia wałów za mostem. Wójt apeluje do wszystkich dorosłych mężczyzn o pomoc przy pracy

Godzina 15:55

Śmigłowiec PZL-Kania należący do Straży Granicznej wylądował na boisku sportowym w Jamach. Tu podczepione do niego tzw. „big-bagi”, czyli duże ładunki z piaskiem zostaną przetransportowane na miejsce przerwanej grobli na stawie w Izbiskach – ZOBACZ WIĘCEJ

Godzina 15:45

Apel Michała Deptuły, wójta gminy Wadowice Górne: W związku z prowadzoną akcją przeciwpowodziową apelujemy do wszystkich pełnoletnich mieszkańców gminy o ochotnicze włączenie się do działań związanych z umocnieniem wałów przeciwpowodziowych. Każdy zainteresowany może włączyć się do działań prowadzonych przez Ochotnicze Straże Pożarne. Tylko wspólnym wysiłkiem obronimy nasze wsie!

Godzina 14:50

Wójt gminy Mielec podjął decyzję o zamknięciu kładki nad Wisłoką. Stan wody z godz. 12:50 to 613 cm.

Godzina 14:15

Dla poszkodowanych mieszkańców gminy Wadowice Górne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wadowicach Górnych przygotowany jest nocleg.

Godzina 13:00

W związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu (lokalnie także o charakterze burzowym), w zlewniach: Wisłoki, Sanu oraz Wisłoka spodziewane są dalsze wzrosty poziomu wody w strefie stanów wysokich. Zostaną przekroczone stany ostrzegawcze, a w dalszej kolejności także stany alarmowe. Aktualne przekroczenia stanów ostrzegawczych i alarmowych na ogół będą się utrzymywać. Na Wiśle zostaną przekroczone stany ostrzegawcze. To ostrzeżenie najwyższego 3-stopnia! Ważność: do 2019-05-24 12:00:00!

Kolejne ostrzeżenie meteo dla powiatu mieleckiego, ważne do 23 maja do 18:00, 1. – najniższego stopnia: Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana wysokość opadów za okres ważności ostrzeżenia – miejscami od 30 mm do 50 mm. W trakcie opadów deszczu będą występować burze z porywami wiatru do 70 km/h.

Poważnie podtopione jest skrzyżowanie ulicy Przemysłowej i Wojska Polskiego, droga nie została jednak zamknięta.  Czytelnicy informują o zamknięciu drogi powiatowej w Rydzowie.

Na terenie gminy Przecław pracę rozpoczyna komisja szacująca straty. Numery telefonów pracowników samorządu przyjmujących zgłoszenia o szkodach powstałych w wyniku wystąpienia podtopień w budynkach prywatnych: Urząd Miejski w Przecławiu – 17 227 67 10, Gminne Zarządzanie Kryzysowe – 17 227 67 22, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przecławiu– 17 227 67 44.

Godzina 12:00

W związku z intensywnymi i  długotrwałymi opadami deszczu na terenie woj. podkarpackiego oraz obowiązującymi ostrzeżeniami meteorologicznymi 2 stopnia dla 6 powiatów i 1 stopnia dla 19 powiatów oraz ostrzeżenia hydrologicznego 3 stopnia dla całego województwa

sytuacja hydrologiczno-meteorologiczna w woj. podkarpackim na  godz. 12.00 – 22.05.2019 przedstawia się następująco:       

– na Wisłoce i jej dopływach notowane są przekroczenia stanów alarmowych na 4 wodowskazach na Wisłoce  w Pustkowie, Grabince w Głowaczowej, Wampierzów na Brniu oraz stanów ostrzegawczych na 7 wodowskazach: na Ropie w Topolinach, Wisłoce w Mielcu, Krajowicach, Łabuziach, Żółkowie Jasło na Jasiołce, w Brzeźnicy i Mielcu . Na pozostałych wodowskazach stany wód układają się w strefie stanów wysokich

– na Wisłoku i jego dopływach odnotowuje się strefę stanów wysokich lokalnie przekroczone są stany alarmowe na 3 wodowskazach: w Żarnowej, Godowej i Nowa Sarzyna rzeka Trzeboścnica  oraz 4 stan ostrzegawcze Krosno, Rzeszów, Przeworsk, Charytany.

– na rzece San stany wody układają się w strefach stanów wysokich i średnich.

W związku z niekorzystną sytuacją hydrologiczno-meteorologiczną obowiązują:

Alarm przeciwpowodziowy
– powiat dębicki w gminach Czarna i Żyraków
– powiat kolbuszowski gmina Kolbuszowa
– powiat mielecki gmina Wadowice Górne

Pogotowie przeciwpowodziowe
– na terenie powiatu jasielskiego
– powiatu mieleckiego w gminach: Radomyśl Wielki, Mielec, m. Mielec, Przecław i Czermin
– powiatu dębickiego w gminach Jodłowa, Brzostek
– powiatu ropczycko – sędziszowskiego w gminach Ropczyce i Iwierzyce

Godzina 11:10

W związku z przekroczeniem stanu ostrzegawczego na rzece Wisłoce, Prezydent Mielca wprowadził na terenie miasta stan pogotowia przeciwpowodziowego. O godzinie 10.00 w dn. 22 maja poziom rzeki na wodowskazie w Mielcu wynosił 537 cm (stan ostrzegawczy: 480 cm).

Godzina 11:00

Z Wadowic, Jam i Podborza ewakuowano 14 osób. 5 odmówiło ewakuacji.

Godzina 10:45

Zablokowane skrzyżowanie ul. Kosmonautów i Szybowcowej w Mielcu

Komunikat MKS Mielec: Informujemy pasażerów, że od 22 maja 2019 r. (środa) od godz. 8:30 do odwołania, ze względu na zablokowane skrzyżowanie ulicy Kosmonautów i Szybowcowej, z powodu intensywnych opadów deszczu, autobusy linii nr 46 będą kursowały objazdem … – Cyranowska – Padykuły – Sienkiewicza – Chorzelów – … w obie strony.

Godzina 10:20:

Aktualne utrudnienia na drogach:
– droga gminna w Dulczy Wielkiej – wylał potok Zgórski,
– droga powiatowa nr 160 w Wadowicach Górnych,
– droga gminna w Wólce Książnickiej,
– droga powiatowa nr 169 – wylał potok Wiśnia,
– droga gminna relacji Wadowice Górne – Wampierzów,
– droga gminna w Jamach,
– droga gminna w Izbiskach.

W miejscach, gdzie występują utrudnienia lub drogi są zablokowane, ruchem kierują policjanci lub służby drogowe.

Godzina 9:30

Komunikat Starostwa Powiatowego w Mielcu: Na godzinę 6 rano 22 maja zanotowano 144 zdarzenia związane i intensywnymi opadami deszczu. Najwięcej pochodziło z Gminy Przecław, skąd zgłoszono 46 przypadków podtopień budynków i 2 posesji. W Mielcu odnotowano 27 takich przypadków, a w Radomyślu Wielkim 18. Łącznie na terenie powiatu zgłoszono 131 przypadków podtopień budynków, 32 posesji, 12 dróg. Odnotowano również 5 przypadków podmycia drzew. Do mieleckiego PZZK  zaczęły już napływać zapotrzebowania na wydanie z magazynów worków na piasek. Gmina Radomyśl Wielki złożyła już zapotrzebowanie na 11 tysięcy worków.

Godzina 8:30:

Sytuacja meteorologiczna (od IMGW – PIB): Od godziny 09:00 21.05.2019 (wtorek) do godziny 06:00 21.05.2019 (środa) zanotowano sumy opadów: 133,4 mm – Radomyśl Wielki, 124,9 mm – Mielec, 111,6 mm – Chorzelów, 110,8 mm – Majdan Królweski, 88,3 mm – Pilzno. Obecnie strefa intensywniejszych opadów (2-6mm/godzinę) znajduje się w centrum i na wschodzie województwa.

IMGW informuje o przekroczeniu stanu ostrzegawczego na rzece Wisłoka na wodowskazie w Mielcu!

Godzina 8:00:

Kolejne utrudnienia na trasie Mielec – Rzeszów, tym razem już na drodze krajowej numer 9 między Kolbuszową i Rzeszowem: W związku z intensywnymi opadami deszczu droga została zablokowana z powodu napływu nadmiernej ilości wody. Policja kieruje na objazdy.

Izbiska – potok Zgórski: przerwany wał na odcinku 80m, straż pożarna prowadzi ewakuację!

Godzina 7:30:

Nieprzejezdne drogi:
– DW Mielec – Kolbuszowa – zalana w Świerczowie,
– powiatowa w Dulczy Wielkiej przy moście na Potoku Zgórskim,
– powiatowa z Wadowic Górnych do Szczucina,
– gminna w Wólce Książnickiej,
– gminna Wadowice Górne – Wampierzów,
– gminna w Jamach.

W Izbiskach ewakuowano mieszkańców 7 posesji!
 

Godzina 7:00:
– poważne podtopienia w miejscowości Podborze – Potok Zgórski, nieprzejezdna lokalna droga
– poważne podtopienia w Łączkach Brzeskich – nieprzejezdna lokalna droga,
– liczne podtopienia na terenie gmin Wadowice Górne, Przecław, Radomyśl Wielki,
– podtopienia w Osiedlu Rzochów w Mielcu.

Droga wojewódzka Mielec – Kolbuszowa zamknięta! W Świerczowie woda przelała się przez jezdnię, policja kieruje na objazdy!

 


Czytaj więcej…

Aktualna sytuacja hydrologiczno-meteorologiczna (22 maja – na żywo)

Pogotowie przeciwpowodziowe: na terenie powiatu jasielskiego, powiatu mieleckiego w gminach: Radomyśl Wielki, Mielec, m. Mielec, Przecław i Czermin, powiatu dębickiego w gminach Jodłowa, Brzostek, powiatu ropczycko – sędziszowskiego w gminach …

Źródło: Portal hej.mielec.pl

Ogłoszono pogotowie przeciwpowodziowe! Co to oznacza?

… rekonesansu najbardziej zagrożonych rejonów czy monitorować stan wałów i urządzeń hydrotechnicznych. O bieżącej sytuacji w powiecie mieleckim w związku z intensywnymi opadami deszczu będziemy informować w portalu hej.mielec.pl na bieżąco.

Źródło: Portal hej.mielec.pl

Related Articles

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *